"M.V.S" D.O.O PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE

Projektovanje, izvođenje, klimatizacija, nadzor i servisiranje termotehničkih uređaja


Sistem centralnog grejanja

Potrebna količina toplote za grejanje se u prostoriju dovodi preko uređaja za grejanje, ili sistemom za grejanje, ukoliko je u pitanju centralno snabdevanje toplotom. Trenutni toplotni gubici prostorije se nadoknađuju radom uređaja za grejanje. Kada su u pitanju podele sistema centralnog grejanja, onda se one mogu napraviti prema:
1. Nosiocu toplote (grejnom fluidu) na vodene, parne ili vazdušne sisteme;
2. Vrsti goriva na sisteme na čvrsto, tečno ili gasovito gorivo;
3. Načinu odavanja toplote na konvektivno, vazdušno i kombinovano;
4. Vrsti izvora toplote na konvencijalne i nekonvencijalne sisteme.

Kod postrojenja za centralno grejanje je karakteristično to što se na jedan izvor toplote vezuje veći broj grejnih tela. Pošto se loženje odvija na jednom mestu – centralizovano – onda se i takvi sistemi nazivaju sistemi za centralno grajanje.

Osnovni elementi sistema za centralno grejanje:
1 – IZVOR TOPLOTE (kotao na čvrsto, tečno ili gasovito gorivo; obično toplovodni, a može i parni kotao)
2 – DISTRIBUCIJA TOPLOTE (ili razvod toplote, cevni razvod, cevna mreža koja služi da se grejni fluid razvede od izvora toplote do grejnih tela i da se obezbedi povratak grejnog fluida u kotao – zatvoreni sistem)
3 – GREJNA TELA (čija je funkcija odavanje toplote i zagrevanje prostorije: postoje različite vrste i konstrukcije grejnih tela)

Svi elementi koji se koriste u izradi centalnog sistema grejanja su od renomiranih proizvođača sa neophodnim atestima i svi se ugrađuju prema preporukama proizvođača