"M.V.S" D.O.O PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE

Projektovanje, izvođenje, klimatizacija, nadzor i servisiranje termotehničkih uređajaNadzor

♣ Iskustvo u izvođenju, rekonstrukciji termotehničkih instalacija, obučeni kadar omogućava nam da možemo po zahtevu klijenta vršiti nadzor u njegovo ime i za njegov račun pri izvođenju termotehničke instalacije od strane drugog izvođača.

♣ Naši inženjeri koji sprovode nadzor, garantuju klijentu da će izvođenje termotehničke instalacije u svemu biti po definisanom projektu i važećim zakonskim i tehničkim normama.

♣ Inženjeri koji sprovode nadzor poseduju odgovarajuće licence i sertifikate koji garantuju stručnost i nezavisnost.

♣ Tokom nadzora vodi se odgovarajauća zakonska dokumentacija i klijent se redovno izveštava o dinamici i kvalitetu izvedenih radova.

♣ Tokom nadzora klijentu pružamo svu logističku podršku u slučaju odstupanja od projekta iz bilo kog razloga.

♣ U fazi projektovanja klijentu pružamo neophodnu logistiku u postupku pribavljanja neophodnih dozvola ili saglasnosi.

♣ Po zahtevu klijenta, a na osnovu njegovih ovlašćenja u ime i za račun klijenta sprovodimo postupak dobijanja dozvola i saglasnosti za predmetni objekat.