"M.V.S" D.O.O PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE

Projektovanje, izvođenje, klimatizacija, nadzor i servisiranje termotehničkih uređaja


Pregled gasnih mreža

Preduzeće ima stručan kadar koji vrši preglede gasnih mreža na bazi važećih standarda i normi o čemu izdaje odgovarajuće uverenje, potvrdu saglasno propisima.